سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حلقه های دوستان دفتر توسعه

سه شنبه 85 مهر 11 ساعت 6:49 صبح

درمدتی که دفتر توسعه شروع به کار کرده، تعدادی از دوستان وبلاگ نویس که به مناسبت های مختلف گذارشان به دفترخورده، فضای صمیمی و دوستانه  آن را به چشم دیده و متوجه شده اند که این محفل، خانه ای متعلق به خودشان است .

از این رو، هر از چند گاهی نشست های چند نفره ای تشکیل شده که زمان و مکان آن را خود رفقا تعیین میکنند و در مورد امور مختلف که قدمی درجهت توسعه وبلاگ دینی باشد صحبت میکنند.

دراین گرد هم آمدن های کوچک و دوستانه، گاه طرح و نظرات بزرگ و جالبی مطرح میشود که نه ارائه آن د رتوان آن چند نفر اول تشکیل دهنده دفتر بود، و نه اجرا و به سر انجام رساندن آن.

به لطف خدا خواهران وبلاگ نویس هم به این حرکت پیوسته اند و جلسات  مخصوص به خود را تشکیل داده اند و با حضور و همراهی دوستان دیگر، بخش خواهران دفتر توسعه فعالیت های ویژه ای را آغاز خواهد کرد

پس، دراین جا ازدوستان وبلاگ نویس، درهر موضوع دینی که مطلب مینویسند و از هر سرویسی که وبلاگ گرفته اند دعوت میکنیم جای خالی شان در این گروه دوستانه را پر کنند، و هرآن چه که در این زمینه به ذهنشان میرسد و فکرمیکنند درقالب دفترتوسعه میتوان آن را به نتیجه رساند، مطرح کنند و پیشنهاد دهند تا به کمک هم بتوانیم گام های موثری در رسیدن به هدف مشترکمان برداریم.

 


نوشته شده توسط : دفتر توسعه وبلاگ دینی

نظرات دیگران [ نظر]