سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در باب گرد همایی وبلاگ نویسان قرآنی

پنج شنبه 85 مهر 6 ساعت 11:20 عصر

 

بعد از گرد همایی وبلاگ نویسان قرآنی، اظهار نظر ها و نقل های گوناگونی از سوی دوستان در وبلاگ هایشان ارائه شد که درجای خود از آن ها متشکریم.

اما نباید این روش وبلاگی که انتقاد های آن چنانی باعث جلب توجه به وبلاگ مان میشود، باعث شود  نوشته هایمان را بدون بررسی دقیق بنویسیم.

نباید فراموش کرد که همین گرد هم آمدن، با هم سخن گفتن، انتقاد کردن، رو شهای بهتر را بیان کردن و امکان فعالیت های موفق تر را بررسی نمودن، نتیجه های بسیار با ارزش این گرد همایی بود.

چه خوب بود دوستان بیشتر به ذکر پیشنهادات میپرداختند و گفته های وبلاگ نویسان دیگر را که در نشست ابراز گردید به طور دقیق بیان و نقد می کردند و  خلاصه این که چیز های بیشتری را مینوشتند که وبلاگ های قرآنی بهتری داشته باشیم.

امیدواریم وبلاگ نویسان عزیز به این پیشنهاد با امعان نظر اقبال نموده و شاهد مطالب مفیدی در این زمینه باشیم.


نوشته شده توسط : دفتر توسعه وبلاگ دینی

نظرات دیگران [ نظر]